Logo
Valkoisten lopullinen hyökkäys kaupunkiin alkaa aamuyöllä 3. huhtikuuta. Saksalaisen eversti Eduard Ausfeldin suunnitelman mukaan ensimmäinen pataljoona hyökkää Kalevankankaalta Sorin siltaa pitkin rautatien yli, etenee patosiltaa käyttäen Tammerkosken yli ja jatkaa Laukontorin kautta Hämeenpuistoon. Ensimmäisen eli yliluutnantti Gunnar Melinin komppanian tehtävänä on miehittää Näsinkallio ja siellä sijaitseva Näsilinna, jossa toimii Hämeen museo. Seuraavan komppanian tulee miehittää Näsinkalliosta lukien ensimmäinen kortteli Hämeenpuiston ja sen kanssa samansuuntaisesti kulkevan Näsilinnankadun välillä. Kolmannen komppanian tavoitteena on taas sitä seuraava kortteli ja niin edespäin. Näin valkoinen armeija aikoo jakaa kaupungin kahtia pohjois–eteläsuunnassa.
JatkaTimeline